Uppträd hos oss

Många höörsbor har säkert minnen av Solrossalen som tidigare har hyrts ut till fester. Denna lokal är nu vår cafédel med verkstad. Scenen finns fortfarande kvar och är nymålad och fin. Här vill vi ha uppträdanden av alla slag; konserter, föredrag, teater, filmvisning, poesiuppläsning m m. Vi har musikanläggning, projektor och filmduk. Vår policy är att kultur ska vara för alla. Därför vill vi ha låga eller inga inträdesavgifter. Kultur ska också vara inkluderande och inte bara passiv konsumtion. Därför vill vi ha trumcirklar, dans, workshops, samtalskvällar. Nystartade musik- och teatergrupper kan göra debut hos oss. Deltagarna betalar efter sina ekonomiska möjligheter via Swish eller kontakt i en hatt.

Vill du uppträda hos oss eller har du tips på vad du vill delta i, hör av dig till:
Ulla Premmert 0730 64 30 99 ulla.premmert@telia.com
Kosotie Österling 0708 20 37 76 happy@fruitopia.org