Kontakt

Maila oss: kontakt@mittpunkten.org

Ansvarig för caféet och gratisbutiken: Marie Nilsson 070946509 marie.nilsson.ekbacken@gmail.com

Ansvarig för second hand: Stina Nordström 0704508391 stinanordstrom96@gmail.com

Ansvarig för nya volontärer: Bodil Sonesson 0706319966 bsonesson@hotmail.com 

Facebook: www.facebook.com/mittpunkten/AHI

Instagram: mittpunktenihoor

Styrelse 2022-2023

Fram till årsmötet i juni ingår dessa i styrelsen:

Ordförande: Sophia Lundberg Tunå

Vice ordförande: Madeleine Jehpsson 

Kassör: Sara Ekberg

Vice kassör: Nora Timm

Sekreterare: väljs på styrelsemötena

Övriga ledamöter: Marie Nilsson, Anna-Lena Åkerberg Lundkvist, Petra Kempf, Abdulrashid Karimi och Ann Walton.

Suppleanter: Ingrid Karlsson, Kosotie Österling och Bashir Karimi.

Bli medlem

Stötta den ideella föreningen Mötesplats Mittpunkten. Betala 50 kr via Swish 123333101 eller bankkonto 8313-9 514120690-3. Skriv ”Medlem och din mailadress”